Νέος Αντιδήμαρχος Κορινθίων ο Γιάννης Καρασάββας
Με απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων κ. Βασίλη Νανόπουλου
και δημοσιεύθηκε χθες Τετάρτη 6 Μαίου στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Καρασάββας
της δημοτικής παράταξης ¨ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ¨
Ορίστηκε Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και προστασίας των ζώων....

Σύμφωνα με την απόφαση ο Δήμαρχος Κορινθίων
του μεταβιβάζει τις κάτωθι καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

Α) της Υπηρεσίας Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού
της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού,
όπως αυτές αναλυτικά αναγράφονται άρθρο 11παρ. 4 εδάφιο 2 του ΟΕΥ,
καθώς και στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων
και
Β) της τήρησης των ρυθμίσεων που αφορούν στα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και στην προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση και την χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4039/2012, όπως ισχύει, όπως αυτές αναλυτικά αναγράφονται στο άρθρο 13 παρ. 1 εδάφιο 2 του ΟΕΥ καθώς στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Η θητεία του Αντιδημάρχου αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας
και λήγει μετά από ένα έτος.

Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος θα λαμβάνει αντιμισθία.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος
δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ανάκληση Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με εδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθη-κόντων του.

Ο Αντιδήμαρχος θα υπογράφει έγγραφα και πράξεις που αναφέρονται στην άσκηση των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων που του μεταβιβάζονται με την παρούσα απόφαση.

Τα ανωτέρω έγγραφα και πράξεις θα κοινοποιούνται στο Γραφείο Δημάρχου.

Τις αρμοδιότητες του ανωτέρω Αντιδημάρχου όταν απουσιάζει ή κωλύεται
ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σπυρίδων Ζαχαριάς.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ:

Πηγή:korinthosnews.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Previous
Next Post »