Κόρινθος: 1.500 ευρώ πρόστιμο από την Περιφέρεια σε επιχείρηση που δεν διέθετε POS1.500 ευρώ πρόστιμο από την Περιφέρεια σε επιχείρηση που δεν διέθετε POS...


Με την υπ. αριθ. πρωτ.:3838/04-11-2019 Απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης
Ανάπτυξης Π.Ε. Κορινθίας επιβλήθηκε στην επιχείρηση της ΧΗΝΑ ΡΑΦΑΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΤΑ_ΕΣΩΡΟΥΧΑ_ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ_ΑΞΕΣΟΥΑΡ με Α.Φ.Μ.163458691, Δ.Ο.Υ.Κορίνθου που εδρεύει στην Κόρινθο στη διεύθυνση Περιάνδρου 40 Τ.Κ.20131 Κόρινθος, διοικητικό πρόστιμο Χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, κατ’εφαρμογή του άρθρου 4 της υπ.αριθμ.45231/17 (ΦΕΚ 1445 Β/27-04-2017) Υπουργικής Απόφασης, διότι κατά τον έλεγχο που διενέργησε η υπηρεσία, διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση δεν διέθετε μηχανισμό πληρωμής με κάρτα (POS) σε λειτουργία, κατά την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής που πραγματοποιούν οι καταναλωτές, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 65 του Ν.4446/2016, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 της υπ.αριθμ.45231/17 Κοινής Υπουργικής Απόφασης και όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 της ΚΥΑ Αριθμ.86437/2017(β’2881).

Πηγή:typosonline.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Previous
Next Post »