Το ιστορικό έγγραφο των κατοίκων της κωμοπόλεως Σοφικού που ορίζουν καπετάνιο τον Χατζηγιάννη στις 15 Νοεμβρίου 1821

Το ιστορικό έγγραφο των κατοίκων της κωμοπόλεως Σοφικού που ορίζουν καπετάνιο τον Χατζηγιάννη στις 15 Νοεμβρίου 1821...«Δια του παρόντος και ενυπόγραφου γράμματός μας δηλοποιούμε ημείς οι υπογεγραμμένοι εκλεκτοί του χωρίου μας, ότι συσκεψάμενοι εξελεξάμεθα δια καπετάνιον των αρμάτων του χωρίου μας τον Χατζή Γιάννη Μερτζέλλο, ούτως ήτο και πρότερον από τας αρχάς του Ιουλίου, να είναι υποκείμενοι σε αυτόν οι στρατιώτες εις την πτώσιν του κάστρου και να επιτηρή εις αυτούς ευτάκτως χωρίς να ακολουθήση καμία αταξία, υποκείμενη όμως εις τας διαταγάς της πατρίδος.

Και εις ένδειξιν και ασφάλεια εδόθη αυτώ το παρόν ενυπόγραφο γράμμα μας.

τη: 15: Νοεμβρίου Κόρινθος 1821

προτο παππάς                       κωνσταντής μπάρτζης

παπαθεόδωρος                     γιαννις κινας

Γεώργιος νικολάου               θανάση λεη

Αναστάσιος Μερτζέλος        αναγνώστις δωρόπουλος

αναγνώστης παντελής          αναγνοστις λιαπεσις

αναγνώστις σπυρόπουλος      γεώργιος μπάρτζης

ηωάννης Θεοδώρου              νικόλας μπολιζας»Η επιστολή είναι από το Αρχείο των Αγωνιστών του 1821 από το φάκελο του Χατζηγιάννη Μερτζέλλου ή Σοφικίτη που βρίσκεται στο ΕΙΜ, Αρχείο Ιστορικών Εγγράφων ΙΕΕΕ και παρουσιαστηκε στην εκδήλωση της 25η Μαρτίου 2019 στο Σοφικό από τον κ. Αναστάσιο Λυμπερίου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Previous
Next Post »