Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων - Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης


Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων - Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης...
Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, θα λάβει χώρα την 09η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:30 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Εκλογή αντιπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΦοΣΔΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου
2.Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»

-Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
-Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κορινθίων (Δ.Ε.Υ.Α.Κ).
-Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
-Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου «Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων
-Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου «Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων
-Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
-Συγκρότηση επιτροπής Συμβιβαστικής επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνης Κυριαζής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Previous
Next Post »