Απόσπαση 12 ατόμων στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας ΠελοποννήσουΑπόσπαση 12 ατόμων στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου...

H Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Πελοποννήσου για να στελεχώσει τις ακόλουθες Μονάδες με προσωπικό: α) Μονάδα Α Σχεδιασμού & Προγραμματισμού, β) Μονάδα Β Παρακολούθησης & Εφαρμογής, γ) Μονάδα Γ΄ Οργάνωσης & Διοικητικής Υποστήριξης, προτίθεται να προβεί σε απόσπαση υπαλλήλων που προέρχονται είτε από τη ΜΟΔ Α.Ε, είτε από άλλες Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προσδιορίζεται στην παρ. 1α του άρθρου 18 του ν. 3614/2007 (Α 267), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 59 του ν. 4314/2014 (Α΄265), για την πλήρωση συνολικά δώδεκα (12) θέσεων και ειδικότερα:


Α) Έντεκα (11) θέσεις κατηγορίας Π.Ε. όλων των ειδικοτήτων
Β) Μία (1) θέση κατηγορίας ΔΕ όλων των ειδικοτήτων

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πηγή:aftodioikisi.gr/

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Previous
Next Post »