Συνεδριάζει σήμερα το Δ.Σ. Κορίνθου - Τα θέματα που θα συζητηθούνΣυνεδριάζει σήμερα το Δ.Σ. Κορίνθου ...
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 24η Απριλίου 2019 ημέρα της εβδομάδος Μεγάλη Τετάρτη και ώρα 13:30 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

-Έγκριση Μνημονίου Ενεργειών / Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών (επικαιροποίηση)
-Απευθείας αγορά ακινήτου στο Αλαμάνο της Δημοτικής Κοινότητας Αθικίων για δημιουργία Κ/Χ εξυπηρέτησης αναγκών των δημοτών (πάρκινγκ, παιδική χαρά κ.λ.π)
-Έγκριση 6ου λογαριασμού της προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α Κορίνθου»
-Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού Προσώπου «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019
-Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού Προσώπου «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» περί ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2013
-Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού Προσώπου «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» περί ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2014
-Έγκριση κοπής δέντρου στην Αρχαία Κόρινθο.
-Αίτημα χορήγησης άδειας γενικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Κολιάτσου με αρ. 20 για τις ανάγκες του ΚΕΣΥ Κορινθίας στην πόλη της Κορίνθου.
-Αίτημα χορήγησης μιας αποκλειστικής θέσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού Νοταρά με αρ. 41 στην πόλη της Κορίνθου.
-Διαμόρφωση εισόδου-εξόδου οχημάτων επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως με αρ. 45 στην πόλη της Κορίνθου.
-Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού»
-Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανακατασκευή παλαιού Γυμνασίου Σοφικού σε Βρεφονηπιακό Σταθμό»
-Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Σολυγείας»
-Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Εργασίες συντήρησης της Ε.Ο. ΙΣΘΜΟΥ –ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
-Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου
-Επιστροφή ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων προνοιακών επιδομάτων
-Επί αιτήσεως της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ –ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Α.Μ.Κ.Ε., σχετικά με προνοιακό επίδομα
-Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, προμηθειών και εργασιών
-Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2019.
-Αποδοχή αίτησης συμβιβασμού
-Αίτημα κας Ευδοξίας Κουβακλή-Νάνου, περί προμήθειας αντιγράφων του βιβλίου με τίτλο «Περιδιάβαση στο χώρο και στο χρόνο –Κόρινθος 1928-1955 – Τα κτίρια παίρνουν ζωή μιλούν και συστήνονται»
-Διαγραφές οφειλών
-Διαγραφές προσαυξήσεων
-Έγκριση οδοιπορικών και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αναστάσιος Κοντογιώργος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Previous
Next Post »