Προσωρινό δίπλωμα οδήγησης για ηλικιωμένους


Προσωρινή λύση δόθηκε στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι (άνω των 74 ετών), που δίνουν εξετάσεις για ανανέωση διπλώματος.... Με τον τρόπο αυτό, και με σημαντική καθυστέρηση, συμπληρώνονται τα κενά του νόμου για το νέο σύστημα εξετάσεων οδήγησης.

Μέχρι πρότινος οι ηλικιωμένοι που έδιναν εξετάσεις περίμεναν μέχρι να πάρουν από το υπουργείο Μεταφορών το ανανεωμένο δίπλωμα, χωρίς στο μεταξύ να τους έχει δοθεί βεβαίωση ότι πέρασαν τις εξετάσεις με επιτυχία. Ετσι, στο διάστημα που μεσολαβούσε, οι επιτυχόντες δεν είχαν δικαίωμα οδήγησης, καθώς δεν είχαν στα χέρια τους κανένα έγγραφο που να πιστοποιεί την επιτυχία τους στις εξετάσεις. Ετσι, αποφασίστηκε ότι θα παρέχεται δικαίωμα οδήγησης εντός ελληνικής επικράτειας στους ηλικιωμένους υποψήφιους οδηγούς που έχουν επιτύχει στις εξετάσεις διενέργειας δοκιμασιών και συμπεριφοράς, αλλά δεν μπορούν να έχουν άμεσα στα χέρια τους το νέο έντυπο οδήγησης.

Με εγκύκλιο του υπουργείου ενημερώνονται οι περιφέρειες πως «όσοι ηλικιωμένοι επιτυγχάνουν στη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς έως και τις 31 Ιουλίου 2019, αλλά και όσοι ήδη έχουν επιτύχει, θα απευθύνονται στην οικεία υπηρεσία Μεταφορών προκειμένου να τους χορηγείται βεβαίωση με την οποία θα τους παρέχεται το δικαίωμα οδήγησης εντός της ελληνικής επικράτειας μέχρι να παραλάβουν το νέο έντυπο άδειας οδήγησης. Στην περίπτωση κατόχου που αιτείται ανανέωση σε περισσότερες από μία κατηγορίες της άδειάς του και ως εκ τούτου διενεργούνται δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς για κάθε κατηγορία που έχει αιτηθεί να ανανεώσει, η ως άνω βεβαίωση χορηγείται έπειτα από κάθε επιτυχή δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς».

Η βεβαίωση θα πρέπει να παραδοθεί υποχρεωτικά στην υπηρεσία Μεταφορών κατά την παραλαβή του νέου εντύπου άδειας οδήγησης. Υπενθυμίζεται ότι παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να υποβάλουν την αίτηση για ανανέωση της άδειας οδήγησης στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών οποιαδήποτε ημερομηνία επιθυμούν, μετά την έναρξη του διμήνου το οποίο προηγείται της ημερομηνίας λήξης της προηγούμενης άδειας.

kathimerini.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Previous
Next Post »