Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου 2019: Θα συστήνεται η αλλαγή φύλλου σε παιδιά;


Σύμφωνα με επίκαιρο ενημερωτικό κείμενο της Αδελφότητος Θεολογων «Ο ΣΩΤΗΡ», το Φετινό Πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου, το οποίο εκκινεί στις 30 Μαίου 2019, περιλαμβάνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά...
εις τα οποία θα συστήνει την αλλαγή φύλλου. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει «Ο ΣΩΤΗΡ», «Σύμφωνα μὲ δηλώσεις ποὺ ἔκανε ὁ καλλιτεχνικὸς διευθυντὴς τοῦ Φεστιβὰλ κ. Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, στὸ πλαίσιο τοῦ προγράμματος αὐτοῦ τὰ παιδιὰ θὰ ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ βρεθοῦν μαζὶ μὲ καλλιτέχνες ποὺ μετὰ ἀπὸ ἐπέμβαση ἄλλαξαν τὸ φύλο τους καὶ ἀπὸ ἄνδρες ἔγιναν γυναῖκες («drag queens»). Αὐτοὶ θὰ διδάσκουν στὰ παιδιὰ τὶς ἐμπειρίες τους, θὰ τοὺς μυοῦν «στὰ μυστικὰ τῆς τέχνης τους» (δηλαδὴ πῶς νὰ μεταμορφώνονται ἀπὸ ἄνδρες σὲ γυναῖκες) καὶ «θὰ τοὺς ἀφηγοῦνται ἱστορίες μὲ θέμα τὴ διαφορετικότητα».

Διαβάστε αναλυτικά το ενημερωτικό κείμενο της 27ης Μαρτίου εκ μέρους του ΣΩΤΗΡΟΣ:

«Μία διοργάνωση ποὺ θεωρεῖται ὅτι παράγει καὶ προωθεῖ πολιτισμό, ἕνας θεσμὸς μὲ παγκόσμιο κύρος, καθὼς στὰ πλαίσιά του κάθε χρόνο διδάσκονται ἀρχαῖες ἑλληνικὲς τραγωδίες, μὲ τὰ κορυφαῖα πανανθρώπινα μηνύματά τους, ἔχει δυστυχῶς διολισθήσει σὲ ἔσχατο βαθμὸ ἠθικῆς καταπτώσεως. Πρό­κειται γιὰ τὸ Φεστιβὰλ Ἀθηνῶν – Ἐπιδαύρου, τοῦ ὁποίου τὸ φετινὸ πρόγραμμα ἐκδηλώσεων ἀρχίζει στὶς 30 Μαΐου καὶ περιλαμβάνει ἐκδηλώσεις σὲ Ἡρώδειο, Μέγαρο Μουσικῆς, Ὠδεῖο Ἀθηνῶν κ.ἀ., καὶ ὁλοκληρώνεται στὶς 10 Αὐγούστου στὸ ἀρχαῖο θέατρο τῆς Ἐπιδαύρου. Τὸ ξεχωριστὸ γνώρισμα τοῦ φετινοῦ Φεστιβὰλ εἶναι ὅτι θὰ περιλαμβάνει ἐκ­παιδευτικὸ πρόγραμμα γιὰ παιδιά, στὰ ὁ­ποῖ­α θὰ συστήνει τὴν ἀλλαγὴ φύλου! Σύμφωνα μὲ δηλώσεις ποὺ ἔκανε ὁ καλλιτεχνικὸς διευθυντὴς τοῦ Φεστιβὰλ κ. Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, στὸ πλαίσιο τοῦ προγράμματος αὐτοῦ τὰ παιδιὰ θὰ ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ βρεθοῦν μαζὶ μὲ καλλιτέχνες ποὺ μετὰ ἀπὸ ἐπέμβαση ἄλλαξαν τὸ φύλο τους καὶ ἀπὸ ἄνδρες ἔγιναν γυναῖκες («drag queens»). Αὐτοὶ θὰ διδάσκουν στὰ παιδιὰ τὶς ἐμπειρίες τους, θὰ τοὺς μυοῦν «στὰ μυστικὰ τῆς τέχνης τους» (δηλαδὴ πῶς νὰ μεταμορφώνονται ἀπὸ ἄνδρες σὲ γυναῖκες) καὶ «θὰ τοὺς ἀφηγοῦνται ἱστορίες μὲ θέμα τὴ διαφορετικότητα». Πρόκειται, ὅπως ἐξήγησε ὁ κ. διευθυντής, γιὰ ἕνα ἐκπαιδευτικὸ ἐργαστήρι ποὺ ξεκίνησε στὸ Σὰν Φραντσίσκο τὸ 2015 καὶ μεταφέρεται τώρα ἐδῶ σὲ συνεργασία μὲ τὰ μέλη τῆς ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας τοῦ Βερολίνου. Στόχος τοῦ προγράμματος αὐτοῦ, ποὺ πραγματοποιεῖται σὲ σχολεῖα, βιβλιοθῆκες καὶ φεστιβάλ, εἶναι «ἡ καταπολέμηση τῶν κοινωνικῶν στερεοτύπων».

Σύμφωνα με επίκαιρο ενημερωτικό κείμενο της Αδελφότητος Θεολογων «Ο ΣΩΤΗΡ», το Φετινό Πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου, το οποίο εκκινεί στις 30 Μαίου 2019, περιλαμβάνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά, εις τα οποία θα συστήνει την αλλαγή φύλλου. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει «Ο ΣΩΤΗΡ», «Σύμφωνα μὲ δηλώσεις ποὺ ἔκανε ὁ καλλιτεχνικὸς διευθυντὴς τοῦ Φεστιβὰλ κ. Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, στὸ πλαίσιο τοῦ προγράμματος αὐτοῦ τὰ παιδιὰ θὰ ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ βρεθοῦν μαζὶ μὲ καλλιτέχνες ποὺ μετὰ ἀπὸ ἐπέμβαση ἄλλαξαν τὸ φύλο τους καὶ ἀπὸ ἄνδρες ἔγιναν γυναῖκες («drag queens»). Αὐτοὶ θὰ διδάσκουν στὰ παιδιὰ τὶς ἐμπειρίες τους, θὰ τοὺς μυοῦν «στὰ μυστικὰ τῆς τέχνης τους» (δηλαδὴ πῶς νὰ μεταμορφώνονται ἀπὸ ἄνδρες σὲ γυναῖκες) καὶ «θὰ τοὺς ἀφηγοῦνται ἱστορίες μὲ θέμα τὴ διαφορετικότητα».

Διαβάστε αναλυτικά το ενημερωτικό κείμενο της 27ης Μαρτίου εκ μέρους του ΣΩΤΗΡΟΣ:

«Μία διοργάνωση ποὺ θεωρεῖται ὅτι παράγει καὶ προωθεῖ πολιτισμό, ἕνας θεσμὸς μὲ παγκόσμιο κύρος, καθὼς στὰ πλαίσιά του κάθε χρόνο διδάσκονται ἀρχαῖες ἑλληνικὲς τραγωδίες, μὲ τὰ κορυφαῖα πανανθρώπινα μηνύματά τους, ἔχει δυστυχῶς διολισθήσει σὲ ἔσχατο βαθμὸ ἠθικῆς καταπτώσεως. Πρό­κειται γιὰ τὸ Φεστιβὰλ Ἀθηνῶν – Ἐπιδαύρου, τοῦ ὁποίου τὸ φετινὸ πρόγραμμα ἐκδηλώσεων ἀρχίζει στὶς 30 Μαΐου καὶ περιλαμβάνει ἐκδηλώσεις σὲ Ἡρώδειο, Μέγαρο Μουσικῆς, Ὠδεῖο Ἀθηνῶν κ.ἀ., καὶ ὁλοκληρώνεται στὶς 10 Αὐγούστου στὸ ἀρχαῖο θέατρο τῆς Ἐπιδαύρου. Τὸ ξεχωριστὸ γνώρισμα τοῦ φετινοῦ Φεστιβὰλ εἶναι ὅτι θὰ περιλαμβάνει ἐκ­παιδευτικὸ πρόγραμμα γιὰ παιδιά, στὰ ὁ­ποῖ­α θὰ συστήνει τὴν ἀλλαγὴ φύλου! Σύμφωνα μὲ δηλώσεις ποὺ ἔκανε ὁ καλλιτεχνικὸς διευθυντὴς τοῦ Φεστιβὰλ κ. Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, στὸ πλαίσιο τοῦ προγράμματος αὐτοῦ τὰ παιδιὰ θὰ ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ βρεθοῦν μαζὶ μὲ καλλιτέχνες ποὺ μετὰ ἀπὸ ἐπέμβαση ἄλλαξαν τὸ φύλο τους καὶ ἀπὸ ἄνδρες ἔγιναν γυναῖκες («drag queens»). Αὐτοὶ θὰ διδάσκουν στὰ παιδιὰ τὶς ἐμπειρίες τους, θὰ τοὺς μυοῦν «στὰ μυστικὰ τῆς τέχνης τους» (δηλαδὴ πῶς νὰ μεταμορφώνονται ἀπὸ ἄνδρες σὲ γυναῖκες) καὶ «θὰ τοὺς ἀφηγοῦνται ἱστορίες μὲ θέμα τὴ διαφορετικότητα». Πρόκειται, ὅπως ἐξήγησε ὁ κ. διευθυντής, γιὰ ἕνα ἐκπαιδευτικὸ ἐργαστήρι ποὺ ξεκίνησε στὸ Σὰν Φραντσίσκο τὸ 2015 καὶ μεταφέρεται τώρα ἐδῶ σὲ συνεργασία μὲ τὰ μέλη τῆς ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας τοῦ Βερολίνου. Στόχος τοῦ προγράμματος αὐτοῦ, ποὺ πραγματοποιεῖται σὲ σχολεῖα, βιβλιοθῆκες καὶ φεστιβάλ, εἶναι «ἡ καταπολέμηση τῶν κοινωνικῶν στερεοτύπων».

iellada.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Previous
Next Post »