Πρόσκληση για Ειδική & Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων
Πρόσκληση για Ειδική & Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων...


Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων καλεί για δεύτερη φορά σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 13:30 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Ψήφιση του Δημοτικού Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης έτους 2019.

Επίσης καλεί για δεύτερη φορά σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:30 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Ανάκληση της αριθμ. 630/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του προϋπολογισμού και ΟΠΔ έτους 2019 του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής και λήψη νέας
Έγκριση εισηγητικής έκθεσης για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού Β’ τριμήνου έτους 2018
Έγκριση εισηγητικής έκθεσης για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου έτους 2018
Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου
Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού
Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, προμηθειών
Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους κοιμητηρίων
Έγκριση οδοιπορικών και ημερήσιας αποζημίωσης του Δημάρχου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αναστάσιος Κοντογιώργος


Πηγή:hlektra.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Previous
Next Post »