Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων


Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων...Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 28 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα της εβδομάδοςΠαρασκευή και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

-Τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Κορινθίων και των νομικών του Προσώπων σύμφωνα με την αριθμ. 34574/5-7-2018 ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
-Εξαίρεση ή μη αιγιαλού/ων που βρίσκονται στα όρια του Δήμου μας για ειδικούς λόγους, από διαδικασίες που αφορούν απλή χρήση τους.
-Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών
-Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΚΑΛΙΟΥ»
-Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ»
-Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»
-Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 2013»

Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων ΚΟΚ
Αίτημα συνδημότη μας για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Previous
Next Post »