Μία (1) θέση εργασίας στην Κόρινθο


Η εταιρεία ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ. που εδρεύει στη θέση Κρητικά Αρχαίας Κορίνθου πρόκειται να προχωρήσει σε πρόσληψη προσωπικού.…

 Παρακαλούμε όπως διαβάστε αναλυτικά παρακάτω τις σχετικές πληροφορίες

Θέση Εργασίας:

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Προφίλ Εταιρίας:

Η Φάρμα Μητσόπουλος είναι μια υγιής ελληνική επιχείρηση με δυναμική παρουσία στην αγορά, και μια από τις πιο σύγχρονες καθετοποιημένες μονάδες παραγωγής και τυποποίησης κρέατος στην Ελλάδα.

Διατηρεί τον πλήρη έλεγχο σε όλα τα στάδια παραγωγής διαδικασίας και δεσμεύεται για την ποιότητα, την ασφάλεια και την εξαιρετική γεύση των προϊόντων της.

Στην εταιρία εφαρμόζεται ολοκληρωμένο σύστημα ορθολογικής περιβαλλοντική διαχείρισης με τη λειτουργία αντίστοιχα εξειδικευμένων μονάδων. Στα πλαίσια της συνεχής ανάπτυξης πραγματοποιούνται σημαντικές επενδύσεις τόσο σε επίπεδο έρευνας όσο και σε εκσυγχρονισμό τεχνολογικού εξοπλισμού.

Στη Φάρμα Μητσόπουλος μεριμνούμε για τις καλύτερες συνθήκες εργασίας γιατί πιστεύουμε πως οι εργαζόμενοι μας αποτελούν το σημαντικότερο κεφάλαιο της εταιρίας μας. Για αυτό το λόγο συνεχίζουμε να δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας και να επενδύουμε στην εκπαίδευση και εκμάθηση των ανθρώπων μας. Πιστεύουμε στη δυναμική εξέλιξη τόσο σε ατομικό όσο και σε εταιρικό επίπεδο και με αυτή την αρχή πορευόμαστε και αναπτυσσόμαστε για πάνω από 50 χρόνια.

Απαιτούμενα Προσόντα:

Απόφοιτος ΤΕΙ τεχνολογίας τροφίμων ή ΑΕΙ Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή ΑΠΘ
Γεωπονία με κατεύθυνση τα τρόφιμα
Γνώση μικροβιολογίας τροφίμων και εκτέλεσης εργαστηριακών ελέγχων
Γνώση αρχών HACCP και εφαρμογής προτύπου ISO22000
Γνώση συμπλήρωσης εντύπων ISO
Εμπειρία στο ποιοτικό έλεγχο παραγωγικών διαδικασιών ευαλλοίωτων τροφίμων
Γνώση νομοθετικού πλαισίου τροφίμων
Θα πρέπει να έχει προϋπηρεσία στο χώρο των τροφίμων 2-3 έτη
Επιθυμητά Προσόντα:


Μεταπτυχιακό στη μικροβιολογία τροφίμων
Επιβλητική και δυναμική προσωπικότητα
Προσαρμοστικότητα σε διαφορετικές καταστάσεις
Ικανότητα ανταπόκρισης σε συνθήκες πίεσης και διαχείρισης πολλών project ταυτόχρονα
Επικοινωνιακός και συνεργάσιμος

Αρμοδιότητες & Ευθύνες:

Ο υποψήφιος θα αναλάβει την εκτέλεση ποιοτικών ελέγχων πάνω στις γραμμές παραγωγής και την εκτέλεση μικροβιολογικών εργαστηριακών ελέγχων. Επίσης θα είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο σε όλους του χώρους παραγωγής.Τέλος θα εκτελεί συμπλήρωση εντύπων και αρχειοθέτηση για τα αρχεία των συστημάτων ποιότητας.

Παροχές Εταιρίας:

Ανταγωνιστικό Πακέτο Αποδοχών
Άριστες συνθήκες εργασίας
Δυνατότητα Εξέλιξης
Άριστο και Φιλικό Εργασιακό Περιβάλλον

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το πρόσφατο βιογραφικό σας σημείωμα ηλεκτρονικά στο email info@mitsopoulos.farm ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.mitsopoulos.farm(ενότητα: ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ)


Ημερομηνία Ισχύος έως:Σάββατο 30 Ιουνίου 2018

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Previous
Next Post »