Νέες θέσεις εργασίας στην Motor Oil Hellas - Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε


Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ( ΕΛΛΑΣ ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. , πρόκειται να προχωρήσει στην πρόσληψη προσωπικού στις ακόλουθες ειδικότητες :...

Tεχνίτες Μηχανολογικής Συντήρησης Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, κωδ. θέσης : TΜ02, με τα ακόλουθα προσόντα :

1.Απόφοιτοι σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή αντίστοιχου επιπέδου σχολής μηχανολογικής κατεύθυνσης

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
Καλή γνώση χρήσης Η/Υ


2.Tεχνίτες Ηλεκτρολόγους Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, κωδ. θέσης : ΤE02,με τα ακόλουθα προσόντα :

Απόφοιτοι Α.Τ.Ε.Ι. Ηλεκτρολόγων
Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ


3.Τεχνίτη Οργάνων Χημικής Διεργασίας, κωδ. θέσης : ΤΟ01, με τα ακόλουθα προσόντα :

Απόφοιτοι Α.Τ.Ε.Ι.ειδικότητας Ηλεκτρονικών , Αυτοματισμού ή Ηλεκτρολόγων
Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ


Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να διαθέτουν:


Δυνατότητα προσαρμοστικότητας , συνεργαστικότητας και εργασίας σε συνθήκες πίεσης
Εργασιακή εμπειρία έως 5 έτη
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους)

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής , καλούνται να προχωρήσουν στην ηλεκτρονική υποβολή του βιογραφικού τους :


https://www.konkat-citd.gr/Databases/gpl/cv/cv.nsf/CV.xsp?c=8179


1.TΜ02
2.ΤE02
3ΤΟ01


Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια .

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Previous
Next Post »