Σήμερα η Συνεδρίαση του Δ.Σ. Κορινθίων-Δείτε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης


Την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου στις 7 το απόγευμα θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω 24 θέματα της ημερήσιας διάταξης:...
Έγκριση της αριθμ. 5/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.
«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»,
περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2017
για τη λογιστική τακτοποίηση.

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 142 του ν. 4495/2017,
περί μείωσης ποσού εισφοράς σε χρήμα.

Κάλυψη θέσης προσωπικού κατηγορίας Δ.Ε, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών
(άρθρ. 81 παρ. 1 Ν.4483/2017)

Κάλυψη δαπάνης σίτισης μαθητών Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου
από πόρους του Δήμου

Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2018

Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«Ολοκλήρωση Δημοτικής Αίθουσας Πολεοδομικής Ενότητας Κεραμιδάκι»

Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«Εξωραϊσμός πλατείας και Αναψυκτηρίου Σολομού»

Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«Αγροτική οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού»

Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«Αναπλάσεις οδών εντός οικισμού Σοφικού»

Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«Οδοποιία ΔΕ Σαρωνικού»

Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού»

Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Αθικίων»

Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«Συντήρηση –διαμόρφωση παλαιού δημοτικού σχολείου Αγ. Ιωάννη»

Τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018

Αίτημα Μαρκέλλου Μαρίας συζ. Καρανίκα Κων/νου περί καθορισμού τιμής μονάδος,
για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία της
στο Ο.Τ. 643 του σχεδίου πόλεως περιοχής Μπαθαρίστρα-Δέλτα

Αίτημα της εταιρείας «ΕΥΡΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε.»
για χορήγηση άδειας διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου
οχημάτων μονάδας καθετοποιημένης βιομηχανικής μονάδας αυγοπαραγωγής
στην ειδική θέση «Κοσμάς» Εξαμιλίων

Μετατόπιση περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Λεωφόρος Αθηνών 130
έναντι Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου σε νέα θέση

Αίτημα Μαλακοδήμου Αναστασίας συζ. Παπαθεοφάνους Ιωάννη,
περί αποζημίωσης ελλείμματος γης με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0607029

Αίτημα για χορήγηση άδειας διαμόρφωσης εισόδου-εξόδου οχημάτων μονάδας αποθήκευσης
και διακίνησης υγραερίου στην ειδική θέση «Μπαθαρίστρα – Παπαλεονάρδου» της Δ.Ε. Κορίνθου

Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση των μαθητικών αγώνων Πρωταθλήματος Σκάκι της Περιφέρειας Πελοποννήσου από την Σκακιστική Ακαδημία Κορινθίας «Αργοναύτης»

Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού

Διαγραφή προσαυξήσεων της βεβαιωθείσης εισφοράς σε χρήμα
του οφειλέτη Τσαμαντά Κων/νου του Γεωργίου

Διάθεση πιστώσεων

Έγκριση μετακινήσεων κ. Δημάρχου εκτός έδρας και οδοιπορικά


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Previous
Next Post »