Σήμερα συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου


13η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου-Δείτε τα θέματα που θα συζητηθούν...

Την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου στις 4 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί
η 13η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου,
στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης»,
με 17 Θέματα στην Ημερήσια Διάταξη.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Επικύρωση πρακτικών της 1ης, 2ης, 3ης και 4ης /2016
συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Πελοποννήσου.

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δ. Σικυωνίων, για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σικυωνίων».


ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης.

Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών – Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας – Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος και της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έργο «Επισκευή – συντήρηση – διαμόρφωση κτιριακών εγκαταστάσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Π.Υ.) Ναυπλίου» (αριθ. 200/2017 προηγούμενη απόφασή μας).


ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.

Έγκριση παράτασης του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων Αργολίδας κατά τη θερινή περίοδο, από 1 Αυγούστου και μέχρι 31 Οκτωβρίου 2018.


ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος», ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΦΟΙ Κ. ΑΛΟΥΠΟΓΙΑΝΝΗ ΑΒΕΕ, στην ΔΚ Άστρους Δ. Βόρειας Κυνουρίας ΠΕ Αρκαδίας.


ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Ευάγγελος Γιαννακούρας.

Έγκριση 7ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ», με κωδικό 2014ΕΠ52600010.


ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.
Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ποσού 10.677.000,00€.


ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

Λήψη απόφασης σχετικά με εξωδικαστικό συμβιβασμό με την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας.


ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

Έγκριση χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για την ΠΕ Κορινθίας.


ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης.

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Μεγαλόπολης, για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση κατολισθητικών φαινομένων στον οικισμό Τ.Κ. Μακρυσίου», στην Π.Ε. Αρκαδίας.


ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Όρους Σινά», για την υλοποίηση του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου με περίφραξη, κατασκευή μαντρότοιχου για προστασία του υπό κατασκευή Μετοχίου Σινά», στην Π.Ε. Αρκαδίας.


ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

Έγκριση μετατροπής της σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Μερικής Απασχόλησης σε Πλήρη Απασχόληση, υπαλλήλου της Π.Ε. Κορινθίας / Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 87 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α/31-07-2017)».


ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης.

Έγκριση καθορισμού λατομικών περιοχών στην ΠΕ Κορινθίας.


ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης.

Έγκριση σκοπιμότητας και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης υλοποίησης προγράμματος με τίτλο: Δράσεις προώθησης εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας στον πρωτογενή τομέα, κυκλική οικονομία, τηλεϊατρική και εναλλακτικού τουρισμού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με στόχο την τόνωση της τοπικής οικονομίας και την ενίσχυση της τοπικής ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας.


ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

Έγκριση σκοπιμότητας υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.


ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 6/16.01.2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί αποδοχής χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ποσού 172.120,00€.


ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Previous
Next Post »