Η κυβέρνηση επιτρέπει στα καζίνο να δίνουν δάνεια σε παίκτες


Διάταξη του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών που αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή τη Δευτέρα προβλέπει πως πλέον οι επιχειρήσεις καζίνο θα μπορούν να παρέχουν πιστώσεις σε παίκτες τους που έχουν ξεμείνει από χρήματα ώστε να συνεχίζουν απρόσκοπτα το παιχνίδι τους...

Το άρθρο 378 του πολυνομοσχεδίου και συγκεκριμένα η παράγραφος 26, προβλέπει την κατάργηση της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του Νόμου 4002/2011, που ορίζει ρητά: «Απαγορεύεται η διεξαγωγή πάσης φύσεως τυχερών παιγνίων με πίστωση, καθώς και η παροχή έκπτωσης στο κόστος συμμετοχής». Καταργείται, δηλαδή, ένα σημαντικό μέτρο προστασίας των παικτών και ειδικότερα των εθισμένων στον τζόγο παικτών.


Στη θέση της συγκεκριμένης διάταξης, ο υπουργός Οικονομικών προσθέτει καινούργια που αναφέρει: «Επιχειρήσεις καζίνου που κατέχουν άδεια λειτουργίας του παρόντος νόμου, επιτρέπεται να παρέχουν στους πελάτες τους μέσα χρηματοδότησης της συμμετοχής στα παίγνια που διεξάγουν, αξίας άνω των 50.000 ευρώ, χωρίς να απαιτείται η άμεση καταβολή του αντίστοιχου ποσού από τον πελάτη, υπό όρους και προϋποθέσεις».

Μεταξύ των όρων και των προϋποθέσεων, περιλαμβάνονται η κατάθεση σχετικής αίτησης χρηματοδότησης - πίστωσης από την πλευρά του παίκτη και η υπογραφή σύμβασης δανειοδότησης ανάμεσα στον ίδιο και την επιχείρηση καζίνου.

Μάλιστα, για την έγκριση της αίτησης, όπως ρητά προβλέπει το νομοσχέδιο, «η επιχείρηση καζίνου δύναται να ζητήσει από τον πελάτη οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία κρίνει απαραίτητα, προκειμένου να αξιολογήσει τη φερεγγυότητα και εν γένει την πιστοληπτική ικανότητα του αιτούντος, καθώς και την έγγραφη συναίνεσή του για την αναζήτηση και επαλήθευση των ανωτέρω στοιχείων ή πληροφοριών από τρίτα μέρη.

Προκειμένου δε η επιχείρηση καζίνου να παράσχει μέρος ή το σύνολο της χρηματοδότησης (άνω των 50.000 ευρώ) που θα ζητάει ο πελάτης, «αυτός θα υπογράφει υποχρεωτικά εντολή πληρωμής στο όνομα της επιχείρησης καζίνου, χωρίς δικαίωμα περαιτέρω διαταγής, για την πληρωμή της χρηματικής αξίας των μέσων που επιθυμεί κάθε φορά να λάβει, εντός της εκάστοτε προβλεπόμενης προθεσμίας».

Στη συνέχεια, η εντολή πληρωμής θα εκδίδεται από την επιχείρηση καζίνου με χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού του πελάτη, τον οποίο θα έχει δηλώσει στην αίτησή του και του οποίου θα είναι ο αποκλειστικός δικαιούχος. Η εξόφληση των ποσών χρηματοδότησης που θα δίνονται στους πελάτες θα γίνεται το αργότερο εντός 45 ημερών από την ημερομηνία παροχής τους. «Σε περίπτωση εμπρόθεσμης καταβολής, δεν επιτρέπεται η χρέωση τόκων στα ποσά αυτά. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, μπορεί να επιβάλλεται δικαιοπρακτικό επιτόκιο και επιτόκιο υπερημερίας» αναφέρει η ίδια διάταξη.

Με άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου τα καζίνο μετατρέπονται σε τράπεζες καθώς, εκτός των άλλων, αποκτούν το δικαίωμα να τηρούν αποθεματικά ασφαλείας και σε ξένο νόμισμα (συνάλλαγμα), όπως τα τραπεζικά ιδρύματα και τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος. Ουσιαστικά, πρόκειται για διατάξεις που, σύμφωνα με τους γνώστες της αγοράς των καζίνων, εγκυμονούν πλέον σοβαρούς κινδύνους για την προστασία των ίδιων των παικτών, αλλά και για την εμφάνιση κρουσμάτων «νόμιμης» τοκογλυφίας και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος εντός των καζίνων.


ΠΗΓΗ-CNN.gr
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Previous
Next Post »