ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ! Γιατί οι άθεοι υπερασπίζονται το ισλάμ και πολεμούν τον χριστιανισμό;


Ἔχεις σκεφθῆ ποτέ……τὸ γιατί οἱ ἄθεοι Μαρξιστές Ἀριστεροί… «κόπτονται» τόσο πολύ γιά τὸ «Ἰσλάμ», δηλαδὴ τὴν «θρησκεία» τῶν λαθρο-ἐποίκων, τοὺς ὁποίους φέρνουν καὶ ἐγκαθιστοῦν στὰ σπίτια ποὺ «κατάσχουν» (κλέβουν) ἀπό ἐσέναν, γηγενή βλακᾶκο (ἐπίσης θρησκευόμενε);…
Ἡ ἀπάντησις στὸ παραπάνω ἐρώτημα, εἶναι ὅτι ὅπως ἀκριβῶς ἐπιτάσσουν τὰ Ἀφεντικὰ τῶν Ἀριστερῶν Μαρξιστῶν (καὶ ἐν γένῃ ὁλοκλήρου τοῦ «πολιτικοῦ συστήματος») δηλαδὴ οἱ Ἑβραῖοι σιωνιστές, οἱ ὁποῖοι Ἐλέγχουν καὶ Κυβερνοῦν τὴν (πρῴην) «Εὐρώπη», τὶς Η.Π.Α. καί, γενικότερα (κυρίως) τὴν «Δύση», ἐπιθυμοῦν τὴν βαθμιαία κατάργηση τῆς λευκῆς φυλῆς (πῶ πωωωῶ «ῥατσισμός»…), μέσῳ τῆς ἐπιμειξίας, μὲ τὶς σημαντικὰ κατώτερες νοητικὰ καὶ εὐκολότερες στὸν «χειρισμό» φυλὲς τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Ἀφρικῆς, τὴν δημιουργία μίας νέας «καφετιᾶ» ψευδο-φυλῆς, ἡ ὁποία ἀφ’ ἑνὸς δὲν θὰ ἔχη αἴσθηση «Πατρίδος» καί, φυσικά, θὰ εἶναι μειωμένης ἔως μηδενικῆς ἀντιστάσεω στήν, σὲ λίγες δεκαετίες, παντελοῦς καταργήσεως τῆς ἀνθρωπότητος, δηλαδὴ τοῦ «Homo Sapiens Sapiens», ὅπως τὴν γνωρίζουμε ἕως σήμερα…Κι ὄλα αὐτὰ γιὰ νὰ φέρουν στὴν θέση του τὸν «Μετά-ἄνθρωπο», ὁ ὁποῖος θὰ εἶναι ἔνα ἄβουλο καὶ κεντρικὰ ἐλεγχόμενον «ὄν», μισὸ ὀργανικὸ καὶ μισὸ Μηχανικό, μὲ Τεχνητὰ μέρη….

Γιατί νομίζεις ὅτι δίδουν Τζάμπα «ἔξυπνα» κινητά στούς, κατὰ τὰ ἄλλα ἐντελῶς καθυστερημένους καὶ λοβοτομημένους, λαθο-ἐποίκους;;;;
Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ προφανές, δηλαδὴ τὸν «Ἔλεγχο» καὶ τὴν «ὀργάνωση» ἐκ τῶν «Ἄνωθεν» σὲ «Ἰσλαμικὲς Ἐξεγέρσεις», ὅπως εἶναι γνωστὸ καὶ σὲ λίγους Λευκούς, ὄσο πιὸ «ἔξυπνες» οἱ συσκευές, τόσο πιὸ ἠλίθιος ὁ «χρήστης»…

Αὐτὰ για τὴν ὥρα, καὶ Πολὺ Περιληπτικά…

Καί, γιὰ νὰ καταλάβουμε πόσο πολὺ συνδέονται ὅλα αὐτὰ μεταξύ τους…Ἐντάξει γηγενὴ (καὶ ὄχι μόνον…) βλακάκο;;
Κατάλαβες τώρα τίνος εἶναι ὁ ψευδο-θεούλης πού προσκυνᾶς;
Ἐνῶ οἱ πρόγονοί σου δὲν προσκυνοῦσαν καὶ δὲν ὑπέκυπταν ἀκόμη καὶ στοὺς Δικούς τους «θεούς»…!!!
Ἤ μήπως νά στό …μασσήσω κι ἄλλο;

Τὸ τραγούδι τοῦ Θέμη Ἀδρεάδη λέει «πολλά»…

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Previous
Next Post »