Τα θέματα που θα συζητηθούν την προσεχή Τρίτη στο Δ.Σ. του Δήμου Κορινθίων


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 19-12-2017...

ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση του προϋπολογισμού και ΟΠΔ έτους 2018 του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»

Έγκριση του προϋπολογισμού και ΟΠΔ έτους 2018 του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»

Έγκριση του προϋπολογισμού και ΟΠΔ έτους 2018 του ν.π. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»

Παράταση συμβάσεων μίσθωσης έργου του προσωπικού που απασχολείται στο Δήμο Κορινθίων στα πλαίσια υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου προγράμματος με τίτλο πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το ΤΕΒΑ /FEAD 2014-2020, λόγω τροποποίησης του χρηματοδοτούμενου προγράμματος ως προς το «χρονοδιάγραμμα υλοποίησης»

Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4071/2012

Διαγραφή βεβαιωμένων δημοτικών τελών νεκροταφείων

Διαγραφή ημερήσιου τέλους λαϊκής αγοράς

Διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο νεκροταφείου Δ.Ε. Σαρωνικού

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017

Αίτημα για υπαγωγή σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 52 Ν.4483/2017)

Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού

Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση που διοργανώνει το 2ο Γυμνάσιο

Αίτημα σπουδάστριας ΑΕΙ για πρακτική άσκηση στο Δήμο

Αίτημα σπουδάστριας ΙΕΚ για πρακτική άσκηση στο Δήμο

Διάθεση πιστώσεων

Αίτημα συνδημότη μας για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο

Έγκριση οδοιπορικών και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου.


Παράλληλα ο δήμος Κορινθίων ενημερώνει οτι:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 67 § 1 και 266 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 19η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 20:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:


Ψήφιση του Δημοτικού Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης έτους 2018.

ΠΗΓΗ-Korinthostv.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Previous
Next Post »