Λουτράκι: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο - Δείτε τα θέματα


Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 21η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 5:30 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:...
1.Κατάρτιση Προγράμματος Δράσεων Τουριστικής Προβολής του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων, για το έτος 2018.
2.Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου, έτους 2018.
3.Έγκριση Προγραμματικής Συμφωνίας Δήμου - ΚΤΕΛ για εκτέλεση
δρομολογίων. Ένταξη της Δράσης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου.
4.Αυτεπάγγελτη μετατόπιση περιπτέρου στο Λουτράκι.
5.Γνωμοδότηση επί της μελέτης οριοθέτησης υδατορέματος ανατολικά της ιδιοκτησίας των εταιρειών "Ελληνικό Κέντρο Ανακύκλωσης ΕΚΑΝ Α.Β.Ε.Ε." και "Ελληνική Ανακύκλωση Ψυγείων Α.Β.Ε.Ε." στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων.
6.Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για τη μεταφορά τμημάτων της Φιλαρμονικής στα πλαίσια των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.
7.Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 260/2017 Α.Δ.Σ., περί κατανομής ποσού για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2017.
8.Εξέταση αιτήματος για παροχή κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων.
9.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: "Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων" (αρ. μελ. 41/2015)
10.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, επονόματι διαφόρων οφειλετών.
11.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου & Αντιδημάρχων εκτός έδρας (μηνός Ιανουαρίου 2018). Διάθεση πίστωσης.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων 2018 θα σας επιδοθεί με την παρούσα ή θα σας αποσταλεί σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail).


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Previous
Next Post »