Εορταστικό ωράριο καταστημάτων 2017: Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι


Tο Εορταστικό ωράριο καταστημάτων για τα φετινά Χριστούγεννα ανακοίνωσε η ΕΣΕΕ. Δείτε πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι τις μέρες αυτές...

Ανοιχτά θα είναι τα καταστήματα την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου, αλλά και τις παραμονές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Δηλαδή 24 Δεκεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου. Δείτε ποιο είναι το Εορταστικό ωράριο καταστημάτων 2017.

Εορταστικό ωράριο καταστημάτων 2017

Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από σχετικά αιτήματα από τα μέλη της. Σύμφωνα μάλιστα με την σχετική εγκύκλιο της Ομοσπονδίας το πλαίσιο ωραρίου καθορίζεται από ώρα 11:00 έως ώρα 20:00. Όπως γίνεται παραδοσιακά και εθιμικά, στις 2 Ιανουαρίου, τα καταστήματα λιανικού εμπορίου θα είναι κλειστά.

Πώς αμείβεται

Η απασχόληση των εργαζομένων αμείβεται σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Αυτές δηλαδή που ορίζουν πρόσθετη αμοιβή για εργασία κατά τις Κυριακές. Συγκεκριμένα, σε ότι αφορά την αμοιβή, ισχύουν τα εξής:

«Μισθωτοί απασχολούμενοι κατά τας Κυριακάς και τας κατωτέρω αναφερομένας εορτάς δικαιούνται προβλεπομένης προσαυξήσεως εξ 75% κατά τα υπό των εν λόγω αποφάσεων, ως αύται ισχύουν σήμερον, οριζόμενα».

Σε ότι αφορά το ρεπό των εργαζομένων που θα εργαστούν κατά τις ως άνω Κυριακές, ισχύουν:

«Μισθωτοί απασχολούμενοι κατά Κυριακήν δικαιούνται αναπληρωματικής εβδομαδιαίας αναπαύσεως διαρκείας 24 συνεχών ωρών κατ΄ άλλην εργάσιμον ημέραν της αρξαμένης την Κυριακήν εβδομάδος, αρχομένων από της ώρας λήξεως της εργασίας».

Συνεπώς οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν από τις επιχειρήσεις κατά τις εν λόγω Κυριακές, θα έχουν προσαύξηση 75% επί της νόμιμης ημερήσιας αμοιβής τους. Παράλληλα, δικαιούνται αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης κατά την εβδομάδα που ακολουθεί την Κυριακή που εργάστηκαν. Όχι την μεθεπόμενη εβδομάδα ή σε άλλο χρονικό σημείο. Την ημέρα ανάπαυσης ορίζει ο εργοδότης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Previous
Next Post »